Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã quán triệt sâu sắc nội dung và thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ chính được đề ra trong Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW ngày 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Học viện đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động phù hợp với từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Công tác quy hoạch học viện, xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và kiện toàn đội ngũ cán bộ luôn được chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của học viện.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị.

Kết quả đào tạo các khóa, các loại hình đào tạo của học viện đóng góp cho quân đội và đất nước đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chất lượng cao. Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 86, học viện đã cung cấp cho quân đội gần 500 học viên đào tạo dài hạn chủ nhiệm kỹ thuật cấp trung, sư đoàn; hơn 1.500 học viên đào tạo ngắn hạn chỉ huy quản lý kỹ thuật; gần 5.000 học viên tốt nghiệp hệ kỹ sư quân sự dài hạn; hơn 400 học viên tốt nghiệp hệ văn bằng 2 quân sự; hơn 2.000 học viên tốt nghiệp hệ liên thông đại học; đào tạo được 247 tiến sĩ; hơn 3.000 thạc sĩ…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Trong thời gian tới, Học viện Kỹ thuật Quân sự xác định mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện, tạo sự chuyển biến vững chắc, thực chất về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có bản lĩnh vững vàng, có kiến thức, năng lực toàn diện. Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong hoạt động giáo dục, đào tạo; xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao.

Cùng với đó, tổ chức quy hoạch và phát triển học viện theo mô hình trường đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, xây dựng nhà trường thông minh, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN