Năm học 2020-2021, hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên Học viện, tiếp tục có bước phát triển mới, sôi nổi, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, chất lượng đề tài ngày càng được nâng cao. Hoạt động này góp phần trang bị cho cho học viên, sinh viên kiến thức, kinh nghiệm trong nghiên cứu, từng bước rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, tỉ mỉ. Hoạt động nghiên cứu của học viên sinh viên và phong trào thi Olympic đã thiết thực góp phần chất lượng đào tạo học viên. Năm học 2020-2021, Học viện có 246 đề tài được phê duyệt, trong đó 242 đề tài hoàn thành. Trong đó có 31 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 106 đề tài sản phẩm là thiết bị, mạch điện tử, chương trình máy tính phần mềm demo. Kết quả nghiệm thu có 98 đề tài xuất sắc và giỏi...

leftcenterrightdel
Trung tướng, GS, TS Nguyễn Công Định, chủ trì hội nghị. 

Theo Trung tướng, GS, TS Nguyễn Công Định, để có được phong trào nghiên cứu khoa học sôi nổi như vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các khoa, viện, trung tâm đã tích cực, chủ động hỗ trợ cơ sở vật chất cần thiết, tạo điều kiện cho các thầy trò được tiếp cận với các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc động viên để các học viên, sinh viên hoàn thành đề tài bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Đồng thời các cơ quan chức năng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp thầy và trò thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.

leftcenterrightdel
Học viên lớp Tên lửa Phòng không trình bày đề tài nghiên cứu tại hội nghị. 

Về những định hướng nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên trong thời gian tiếp theo, Trung tướng GS, TS Nguyễn Công Định khẳng định lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên. Cùng với đó các phòng, khoa, viện, trung tâm tiếp tục chủ động tích cực đưa ra hình thức và biện pháp tổ chức, quản lý phù hợp đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, khích lệ sự nhiệt tình, đam mê của của học viên sinh viên.

“Học viện Kỹ thuật Quân sự, tiếp tục tìm kiếm, bám nắm thực tế và yêu cầu của chương trình đào tạo, cán bộ hướng dẫn, các nhà khoa học xây dựng “ngân hàng” đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, thực tiễn nhưng phù hợp với trình độ, điều kiện của học viên, sinh viên để chủ động trong việc triển khai và bảo đảm tính khả thi và chất lượng của mỗi đề tài nghiên cứu...”, Trung tướng Nguyễn Công Định khẳng định.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG