Tham gia kiểm tra gồm 66 đồng chí là nhân viên kỹ thuật thuộc các chuyên ngành Xe-Máy, Quân khí, Thông tin, Công nghệ thông tin và lái xe ô tô trực tiếp làm công tác quản lý, khai thác, sử dụng các loại vũ khí, đạn dược, phương tiện, khí tài trang bị nhóm 1 trong Học viện Chính trị.

Các nội dung kiểm tra gồm: Lý thuyết cơ sở ngành; lý thuyết chuyên môn nghề; điều lệ, chế độ, quy định của chuyên ngành có liên quan đến kỹ năng nghề và an toàn, vệ sinh lao động; quản lý, kinh nghiệm sửa chữa hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng trong quá trình khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật. Kiểm tra thực hành sử dụng, điều khiển, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật...

leftcenterrightdel
Ban giám khảo chuyên ngành Thông tin chấm điểm phần thi thực hành của thí sinh.
leftcenterrightdel
 Ban giám khảo chuyên ngành Xe-Máy chấm điểm phần thi thực hành của thí sinh.
leftcenterrightdel
Các thí sinh kiểm tra lý thuyết. 

Thực tế kiểm tra cho thấy, các thí sinh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ôn luyện làm chủ kiến thức, bình tĩnh, tự tin trong quá trình thực hiện nội dung kiểm tra, đáp ứng tốt yêu cầu và chấp hành nghiêm quy chế kiểm tra. Kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề đối với nhân viên kỹ thuật năm 2024 là cơ sở để Học viện đánh giá đúng năng lực, trình độ chuyên môn, qua đó bố trí vị trí chức danh phù hợp và đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng...

Tin, ảnh: DUY HƯNG - XUÂN TIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.