Trung tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị đánh giá: Trong 3 năm qua, Đảng ủy Học viện Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW sát tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học viện đã gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.

Thường xuyên đổi mới, sáng tạo hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW phù hợp từng đối tượng. Chú trọng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn Học viện...

Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững được sự ổn định chính trị, tạo được đoàn kết, thống nhất, vững mạnh trong toàn Đảng bộ. 

leftcenterrightdel

 Trung tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trương Thiên Tô yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp, phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kết luận, chỉ thị, nghị quyết của các cấp.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong toàn Học viện. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, Chỉ thị 39-CT/TW với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm, bảo vệ chính trị nội bộ; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, Chỉ thị 39-CT/TW.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Học viện Chính trị trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Nhân dịp này, Đảng ủy Học viện Chính trị đã trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.