Thiếu tá Quản Đình Dương, Hải đội trưởng Hải đội 202 và Đại tá Lê Chiến Thắng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 đồng chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung của phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phát động, Khối thi đua Nội chính đã thông qua Dự thảo nội dung ký kết, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các ý kiến tham gia thảo luận đã thống nhất tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung cụ thể.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lễ ký kết.

Các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị sát với điều kiện, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong Khối; tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) và các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Trị ký kết giao ước thi đua. 

Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, nhằm phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong năm 2024.

leftcenterrightdel
Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Trị trao tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Triệu An (huyện Triệu Phong).

Nhân dịp này, Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Trị trao 6 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Triệu An (huyện Triệu Phong).  

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.