Đại tá, TS Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ quân đội chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội.

leftcenterrightdel
Đại tá, TS Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Bộ Quốc phòng phát biểu đề dẫn hội nghị.

Báo cáo đề dẫn do Cơ quan thường trực trình bày tại hội nghị nêu rõ: Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động VSTBPN&BĐG trong quân đội giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết nhằm kịp thời cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả công tác VSTBPN&BĐG, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác VSTBPN&BĐG; tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với kế hoạch hành động VSTBPN&BĐG đã xây dựng, tập trung đóng góp ý kiến trên cả 6 lĩnh vực: Chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục, đào tạo; thông tin và truyền thông.  

Kế hoạch hành động VSTBPN&BĐG giai đoạn 2021-2025 có một số chỉ tiêu lần đầu tiên được đưa vào, tiêu biểu như đưa nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, giảng dạy chính khóa hoặc ngoại khóa; xây dựng thêm chỉ tiêu tuyển sinh nữ ở các học viện, nhà trường quân đội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo….

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, tình hình thực tiễn công tác VSTBPN và bình đẳng giới ở các đơn vị, các đại biểu cũng thống nhất đề xuất điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp để kế hoạch thực sự đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc thù quân đội và có tính khả thi cao, sớm đi vào thực tiễn.

Sau hội nghị, Cơ quan thường trực tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh dự thảo và báo cáo các cơ quan chức năng.

Tin, ảnh: KIM ANH