Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng, nâng cao chất lượng dự báo, giám sát, phòng, chống dịch bệnh. Từng bước chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện bảo hiểm y tế trong việc khám, chữa bệnh cho bộ đội; thực hiện tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh trong quân đội. Các bệnh viện quân y, cơ sở y tế trong quân đội luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc toàn diện cho các đối tượng; duy trì tốt chế độ chuyên môn, nền nếp chính quy, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe hơn 99%;

Thời gian còn lại năm 2019, Tổng cục Hậu cần chỉ đạo ngành quân y tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã xác định; tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng thí điểm Bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Quân y 110 (Quân khu 1) để rút kinh nghiệm, triển khai tiếp Đề án Bệnh viện thông minh đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua, đồng thời phối hợp với Bộ Y tế triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”.

TIẾN ĐẠT