QĐND Online – Ngày 10-12, Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Phó Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 1389/BQP làm trưởng đoàn, đã tiến hành công tác kiểm tra tại Quân chủng Phòng không-Không quân.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Phó Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, thay mặt Đoàn kiểm tra thông báo kế hoạch, nội dung kiểm tra tại Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân.

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan thuộc Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân.

Quá trình kiểm tra, Đoàn tập trung đi sâu làm rõ các nội dung thuộc một số lĩnh vực trọng yếu như: Tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng ngân sách, đất quốc phòng, mua sắm vũ khí trang bị, tài sản công, công khai minh bạch tài sản, thu nhập, an toàn, tiết kiệm trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu...

 

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH