Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gửi lẵng hoa chúc mừng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Buổi đầu thành lập, tuy lực lượng mỏng, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn qua các cuộc chiến tranh còn ít, trang bị, phương tiện nghiệp vụ còn hạn chế, song Đoàn An ninh 3 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác BVAN Quân đội. Với phương châm sâu sát cơ sở “chủ động bảo vệ mình, tích cực tiến công địch”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn An ninh 3 đã chủ động bám nắm địa bàn, bám nắm đơn vị, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất biện pháp ngăn chặn các hành vi có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia trong quân đội; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

20 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn An ninh 3 đã đoàn kết một lòng, tỏ rõ là lực lượng chiến đấu trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhiệm vụ công tác BVAN Quân đội, có ý chí quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tụy, mưu trí, sáng tạo. Những thành tích, chiến công đó đã góp phần xây dựng nét đẹp truyền thống của ngành BVAN Quân đội: “Trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch” và truyền thống của Cục BVAN Quân đội-Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Tin, ảnh: TIẾN DŨNG