Dự hội thảo có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương...

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mãi mãi là mốc son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Vì vậy dù chiến tranh ngày càng lùi xa, song, chiến thắng 30-4-1975 đã để lại nhiều kinh nghiệm, bài học quý có tính thời sự trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Do đó, hội thảo cần tập trung làm rõ và khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh-nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là đường lối tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân với chiến lược cách mạng và phương pháp chiến tranh độc đáo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân đánh giặc; kết hợp ba thứ quân, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy; nghệ thuật tạo thời cơ, nắm thời cơ và nhãn quan chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh kịp thời hạ quyết tâm mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội thảo.

Nhiều ý kiến tại hội thảo khẳng định nghệ thuật quân sự độc đáo trong Chiến dịch Hồ Chí Minh là sự kế thừa, phát triển sáng tạo nghệ thuật quân sự truyền thống của dân tộc. Đó là nghệ thuật tổ chức chiến tranh nhân dân, nghệ thuật sử dụng lực lượng, nghệ thuật điều hành chiến dịch, nghệ thuật chọn hướng tiến công, nghệ thuật nắm bắt thời cơ, nghệ thuật kết thúc chiến tranh. Cách đánh chiến dịch, chiến thuật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh rất sáng tạo, linh hoạt. 

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết, nhân dân TP Hồ Chí Minh không khuất phục trước kẻ thù. Các tổ chức phát động nhiều phong trào đấu tranh, cọ sát rèn luyện trưởng thành và không ngừng sáng tạo. Nhân dân có nhiều hình thức đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị và binh vận, tạo hậu phương tại chỗ, tổ chức chi viện hiệu quả cho các đơn vị và cuộc kháng chiến. Phát huy truyền thống, những năm qua, cán bộ, cấp ủy đảng các cấp luôn sâu sát gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng thành phố phát triển, đóng góp 23% GDP của cả nước…

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Báo cáo tổng thuật tại hội thảo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, cho biết, các tham luận đều thống nhất nhận định, Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những thắng lợi vĩ đại và hiển hách nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Các tham luận cũng cung cấp nhiều luận điểm, luận cứ mới, tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng 30-4-1975. Chiến thắng không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc Việt Nam mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong khu vực và trên thế giới. Các tham luận khoa học rút ra những bài học kinh nghiệm quý từ Chiến dịch Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân, phát huy thế trận lòng dân, huy động sức mạnh toàn dân tộc, bài học về phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, về công tác tham mưu chiến lược… Đến nay, những bài học này vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Tin, ảnh: DUY HIỂN-HÙNG KHOA