Tại Hội nghị bàn giao, tiếp nhận đơn vị Sư đoàn 304 trên, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục chủ động bám nắm đơn vị, kịp thời tham mưu cho thủ trưởng Bộ tư lệnh chỉ đạo, hướng dẫn Sư đoàn 304 sớm ổn định tổ chức, biên chế, bảo đảm các hoạt động của sư đoàn; tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao năm 2023. Trong đó, chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn kiện; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 ký biên bản bàn giao. Ảnh Báo Quân khu 2 

Giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 304, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu các cơ quan quân khu theo chức năng, nhiệm vụ, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sư đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và bổ sung các nhiệm vụ mới sau khi về trực thuộc quân khu.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 304 cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ củng cố cơ quan, đơn vị sau khi điều chuyển về quân khu; tăng cường quan hệ phối hợp, đoàn kết tốt với cấp ủy, chính quyền và quân dân trên địa bàn đóng quân...

Đồng thời, Sư đoàn 304 cần thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định công tác cán bộ, không để xáo trộn đội ngũ cán bộ; điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các phương án, nhiệm vụ quân sự, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược cho các nhiệm vụ.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định về việc điều chuyển nguyên trạng Sư đoàn 306 khung thường trực thuộc Quân đoàn 2 về Quân khu 1. Như vậy đến nay có 2 Sư đoàn (Sư đoàn 304 và Sư đoàn 306) thuộc Quân đoàn 2 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều chuyển nguyên trạng về Quân khu 1 và Quân khu 2.

TTXVN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.