Diễn tập gồm các nội dung ra nghị quyết lãnh đạo và 3 giai đoạn tác chiến. Giai đoạn 1 vận hành cơ chế: Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. 

leftcenterrightdel
Thực hành tiến công địch.

 

leftcenterrightdel
Lực lượng dân quân triển khai đội hình đánh địch.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Thắng Sơn: Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. Trên cơ sở đó, xã tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH