Về phía Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu cùng lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và 3 học viện gồm: Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân.

Thực hiện Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giao quyền 3 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, giai đoạn 2018-2020, các học viện thuộc Bộ Quốc phòng đã và đang đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ CCLLCT cho 8.829 đồng chí. Cán bộ sau khi tốt nghiệp đã củng cố, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định: “Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ CCLLCT. Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, hệ thống tài liệu, nội dung, chương trình đào tạo, tuyển chọn học viên, tổ chức quản lý, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chặt chẽ, nghiêm túc. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong suốt quá trình đào tạo. Kết quả đào tạo đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn quân, giúp cấp ủy các cấp kiện toàn đội ngũ cán bộ và điều hành quy hoạch công tác cán bộ thuận lợi, chính xác”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Thượng tướng Trần Quang Phương cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Học viện Lục quân.  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả đào tạo, hoàn chỉnh và xác nhận trình độ CCLLCT do Bộ Quốc phòng thực hiện trong những năm qua, đồng thời khẳng định Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu kiến nghị của các học viện, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Bí thư giao Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là 3 học viện gồm Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân chính thức đào tạo CCLLCT cho các đối tượng trong thời gian tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện bộ giáo trình mới, cập nhật nội dung các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào nội dung chương trình, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên giảng dạy CCLLCT, tích hợp chương trình đào tạo CCLLCT vào chương trình đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí; đồng ý với đề xuất của Bộ Quốc phòng giao cho các trường đào tạo sĩ quan cấp phân đội đào tạo và xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG