leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Thành Đạt và Thượng tướng Lê Huy Vịnh đồng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN được tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, gắn kết ngày càng chặt chẽ trong xây dựng và triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, đáp ứng các mục tiêu chương trình, nhiệm vụ kế hoạch đặt ra. Kết quả đó đã từng bước hoàn thiện hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật, tạo ra nhiều sản phẩm KH&CN thiết thực. Công tác xây dựng tiềm lực luôn được chú trọng, năng lực của các tổ chức nghiên cứu trong Quân đội ngày càng được nâng lên, từng bước làm chủ được một số công nghệ lõi, then chốt trong việc khai thác làm chủ và chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, đặc biệt đối với một số loại vũ khí công nghệ cao.

Cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN tiếp tục được đổi mới, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật từng bước được đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật, đặc thù của Quân đội. Hoạt động hợp tác KH&CN được duy trì, đa dạng về phương thức, đặc biệt là việc hợp tác ngày càng mở rộng đối với một số đối tác mới, có tiềm lực KH&CN tiên tiến, đồng thời hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ, trao đổi thống nhất các nội dung biện pháp phối hợp hiệu quả để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kế hoạch hoạt động KH&CN của Bộ Quốc phòng, góp phần tăng cường tiềm lực khoa học, kỹ thuật, tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước.

Thời gian tới, hai Bộ tập trung triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng; tổ chức tổng kết một số chương trình, đề án đến hạn; xây dựng và triển khai một số chương trình, đề án, dự án mới; tập trung nghiên cứu nhằm tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ nhiệm vụ của Quân đội; chú trọng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ lõi, công nghệ nền tảng để thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo đảm kỹ thuật; khai thác làm chủ, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật cho các lực lượng của Quân đội.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Trong khuôn khổ của hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Thượng tướng Lê Huy Vịnh cùng các đại biểu tham quan một số sản phẩm khoa học quân sự.

Chủ đạo thực hiện tốt đổi mới, đồng bộ cơ chế, chính sách KH&CN phù hợp tiến trình đổi mới của đất nước, đặc thù hoạt động quân sự, quốc phòng. Tập trung đẩy mạnh xây dựng, phát triển tiềm lực KH&CN; mở rộng quan hệ với các bộ, ngành để đẩy mạnh hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực…

Tin, ảnh: SƠN BÌNH