leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Chính Triều, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 15-KL/TW của Ban Bí thư. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn an ninh, trật tự trong tình hình mới”; dự báo tình hình và những nhiệm vụ cơ bản được xác định trong Kết luận số 15-KL/TW…

Bên cạnh đó, tại hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn 968 yêu cầu từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp, các ngành cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của kết luận, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết luận với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao nhất nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Tin, ảnh: THANH HẢI