leftcenterrightdel
Đại tá Đào Ngọc Phương phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Qua hội nghị giúp cấp ủy tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết phải được tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: THỊNH ĐỨC

 *Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.