Trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường công tác quản lý nội bộ, gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn.

Các cấp ủy, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời thông tin, định hướng dư luận để người dân có nhận thức đúng đắn, đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, yên tâm lao động sản xuất, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động, chống phá gây phức tạp trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, nhất là kỷ luật phát ngôn trên mạng xã hội.

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, ban, ngành triển khai nhiều mô hình tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, những tấm gương điển hình tiên tiến… tạo sự lan tỏa tích cực; tăng cường khả năng tự miễn dịch của cán bộ, chiến sĩ trước những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị xác định tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững an ninh an toàn đơn vị; dự báo, đánh giá tốt tình hình, từ đó có nội dung, hình thức tuyên truyền hiệu quả...

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới và tặng giấy khen 3 tập thể, 18 tác giả đạt cao trong Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 4 năm 2024.

Tin, ảnh: MINH TIẾN - DUY NGUYỄN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.