Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 dự và chủ trì Hội nghị. 

Địa bàn Quân khu 9 gồm 12 tỉnh, thành phố, dân số hơn 16,5 triệu người, chủ yếu là dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm và một số dân tộc thiểu số khác. Đồng bào dân tộc chủ yếu sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong những năm qua, Đảng ủy Quân khu 9 lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 572 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hồ Văn Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 đã tích cực chủ động phối hợp với với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Cụ thể, tham gia xây dựng, củng cố 404 xã đồng bào dân tộc, biên giới, biển đảo; 809 tổ chức đảng; 3.019 tổ chức chính trị xã hội; 921 lực lượng cốt cán ở cơ sở; có 626 đơn vị và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp địa phương xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, tham gia xây dựng 244/244 Ban CHQS cấp xã vùng dân tộc, biên giới, biển đảo có chi bộ, trên 95% có chi ủy.

Thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, các đơn vị trên địa bàn quân khu còn thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xóa đói, giảm nghèo chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc giảm từ 3 đến 5%/năm. Đến nay, các đơn vị đã ký kết với 625 xã (11 xã biên giới, 50 xã có đông đồng bào dân tộc, 7 xã đặc biệt khó khăn), có 450 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 17 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân một số kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp công tác dân tộc của LLVT Quân khu 9 trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC