Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại Hội nghị. 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16-5 đến ngày 18-5-2024, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ chín để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030), phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026-2030); Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Theo Quy chế làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, thông qua báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng ủy quân sự Quân khu 9.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong LLVT Quân khu tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương 9, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024, 2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NHẬT

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.