Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần dự và chỉ đạo, cùng dự có đại biểu Phòng Chính trị, Phòng Vận tải. Đại tá Nguyễn Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 654 chủ trì hội nghị.

Theo đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, phổ biến, tuyên truyền cho các cấp ủy, chi bộ và mọi cán bộ, đảng viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp tiến hành công tác xây dựng Đảng, nhất là bồi dưỡng nội dung, biện pháp xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; 100% cán bộ, đảng viên luôn đề cao trách nhiệm, tự tu dưỡng, rèn luyện vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị của Đảng ủy Lữ đoàn Vận tải 654.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng; đặc biệt ý kiến của Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ ra một số hạn chế.

Thời gian tới để thực hiện xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” có hiệu quả ở Đảng bộ Lữ đoàn 654, đồng chí Chính ủy Cục đề nghị: Tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cấp ủy đảng các cấp và cụ thể hóa các giải pháp về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” vào Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ. 

leftcenterrightdel
Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần dự và phát biểu chỉ đạo.
leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 654 chủ trì hội nghị.

Gắn kết quả thực hiện chỉ thị để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh và phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết chỉ thị; kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến và xem xét, xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên thực hiện không nghiêm chỉ thị. Quan tâm hơn nữa đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, chiến sĩ...

Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.