Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại biểu các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là: Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, sự kiện biên giới, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo. Lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm các hiệp định, thỏa thuận hợp tác với các nước láng giềng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, phối hợp với các ngành, địa phương giám sát, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách, nhất là đối với hoạt động vi phạm của nước bạn...

 
leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ ưu điểm, những mặt còn vướng mắc, tồn tại và chỉ ra nguyên nhân. Về nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, hội nghị xác định: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Chủ động phối hợp nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, biện pháp tổ chức chỉ huy quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ việc, tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng các văn kiện pháp lý và các thỏa thuận đã ký kết; tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, vùng biển, đảo; duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật... 

leftcenterrightdel

Đại biểu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại hội nghị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong 6 tháng đầu năm đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; quản lý vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cửa khẩu, vùng miền; tập trung giải quyết các nhiệm vụ đang tồn đọng. Lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ở biên giới và các địa bàn trọng điểm. Chỉ đạo triển khai tốt các nội dung đối ngoại quốc phòng. Lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới...

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nặng nề, nhiều khó khăn, song tin tưởng rằng, với tinh thần nỗ lực, vượt khó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sẽ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm cơ sở để lãnh đạo tốt mục tiêu giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN