Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì hội nghị và trực tiếp quán triệt các nghị quyết.

leftcenterrightdel
Cán bộ, đảng viên Báo Quân đội nhân dân tham dự hội nghị.  

 

leftcenterrightdel
Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân quán triệt các nghị quyết. 

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Phú Thọ đã quán triệt một số nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ ngày 4-5 đến 10-5 tại Thủ đô Hà Nội và giới thiệu một số Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành trong 4 tháng đầu năm 2022, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thái Hưng 

Kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Phú Thọ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn cơ quan về kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm, tình hình nhiệm vụ thực tế của cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động cho cán bộ, đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân cũng yêu cầu các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt các nghị quyết; qua đó tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, vận dụng sáng tạo trong nghiệp vụ làm báo.

THÁI SƠN