leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang tham quan và kiểm tra Trung đoàn 102. 

Sau khi kiểm tra việc nền nếp canh trực, hoạt động vui chơi giải trí trong ngày nghỉ của bộ đội; công tác xây dựng cơ bản; nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; hệ thống thiết chế văn hóa; nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ… với tác phong cụ thể, sâu sát, Đại tướng Phan Văn Giang đã chỉ ra những điểm cần chú ý và yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp có biện pháp khắc phục kịp thời; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị ở Trung đoàn 102.

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chỉ huy đơn vị tăng cường quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt; nhất là chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo, định hướng và giải quyết tốt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, thường xuyên đề ra các biện pháp để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. “Hãy đặt mình vào vị trí của người chiến sĩ để thấu hiểu và có sự chăm lo, quan tâm từ nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt cho đến chế độ chính sách, giúp họ yên tâm gắn bó với đơn vị và thực hiện tốt chức trách được giao”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.