Thay mặt QUTƯ, lãnh đạo TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường chúc Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường cùng đoàn công tác thăm Đại tướng Nguyễn Quyết. 

Đại tướng Lương Cường báo cáo khái quát tình hình nhiệm vụ của quân đội, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), công tác đền ơn đáp nghĩa của toàn quân trong thời gian qua. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã và đang tích cực thực hiện các nghị quyết của Trung ương gắn với thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng; triển khai, thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021 của QUTƯ về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Hoạt động CTĐ, CTCT của toàn quân bám sát tình hình, nhiệm vụ của quân đội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được Thường vụ QUTƯ xác định. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công đạt kết quả tốt. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ ngày càng có chiều sâu...

Đại tướng Lương Cường khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện ra sức học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường cùng đoàn công tác thăm Thượng tướng Phạm Thanh Ngân.

Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân đánh giá cao kết quả hoạt động CTĐ, CTCT và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng của toàn quân trong thời gian qua.

Các đồng chí mong muốn, TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTƯ. TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động triển khai hoạt động CTĐ, CTCT sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY THÀNH