leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị Ban chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí cán bộ chủ trì các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị báo cáo công tác chuẩn bị và cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022, công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị và tổng kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị của cơ quan chức năng và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: Dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; các văn bản phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân và tổng kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2021 được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, qua nhiều lần xin ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, tổ chức hội thảo ở các cấp, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các hội nghị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị; đồng thời yêu cầu các cơ quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung, nhất là dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khái quát cao. Các cơ quan của Tổng cục Chính trị chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo về mọi mặt phục vụ các hội nghị theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực và an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: DUY THÀNH