Dự đại hội có các đồng chí: Hồ Quang Lợi; Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND; Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập Báo QĐND, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2015-2020, cùng 77 hội viên đại diện cho hơn 200 hội viên của Liên chi hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Liên chi hội nhà báo Báo QĐND nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Liên chi hội nhà báo Báo QĐND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban biên tập trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; ngày càng khẳng định vị trí là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của Đảng, Nhà nước, quân đội, góp phần cung cấp thông tin chính thống và làm tốt chức năng định hướng dư luận, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và bạn đọc.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
leftcenterrightdel
Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội điều hành đại hội.

Toàn tòa soạn đã coi trọng nhiệm vụ chuyên môn, đột phá vào đổi mới, cải tiến các ấn phẩm Báo QĐND cả về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Cán bộ, hội viên trong Liên chi hội nhà báo Báo QĐND đã có nhiều bài, vệt bài; tổ chức các đợt tuyên truyền ấn tượng, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, năng lực và hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của Liên chi hội nhà báo Báo QĐND được khẳng định rõ rệt; vai trò, vị thế của Báo QĐND ngày càng được nâng cao trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và trong xã hội.

Trước những diễn biến mới của tình hình thế giới, trong nước, cũng như sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những thách thức mới cho lĩnh vực báo chí, truyền thông, Liên chi hội nhà báo Báo QĐND xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020-2025, đi sâu vào tập trung tham mưu Đảng ủy, Ban biên tập chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền; xây dựng Liên chi hội vững mạnh toàn diện, đoàn kết thống nhất; xây dựng đội ngũ người làm báo Báo QĐND có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng cao; nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ kiêm nhiệm làm công tác hội;…

leftcenterrightdel
Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, qua 70 năm xây dựng và phát triển, Báo QĐND đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một tờ báo có vị trí quan trọng hàng đầu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh chống quan điểm tư tưởng sai trái. Báo QĐND đã nỗ lực đổi mới sáng tạo, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, đánh dấu bước phát triển mới toàn diện. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn thể hội viên Liên chi hội nhà báo Báo QĐND đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động nền nếp, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ người làm báo Báo QĐND cần bám sát những chỉ đạo của trên, hướng mọi hoạt động của Liên chi hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Báo QĐND; xây dựng và lan tỏa hình ảnh Báo QĐND luôn đồng hành cùng đất nước và nhân dân, là cơ quan truyền thông đa phương tiện vững mạnh, là một trong những tờ báo hàng đầu trong hệ thống báo chí cách mạng; quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về hoạt động báo chí; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, kỷ cương, phát huy tinh thần năng động sáng tạo; xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giữ nghiêm đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện…

leftcenterrightdel
Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND phát biểu tại đại hội.

Cùng quan điểm với Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên chi hội nhà báo Báo QĐND trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhất trí cao với 8 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới mà Liên chi hội đã đề ra. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Báo QĐND, Liên chi hội cần đi sâu thực hiện tốt 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Kiện toàn tham mưu cho Đảng ủy, Ban biên tập về vấn đề nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các ấn phẩm; đổi mới phương thức hoạt động của chi hội, liên chi hội, tạo sân chơi hấp dẫn cho tất cả hội viên tham gia; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, nhận thức chính trị cho từng hội viên. Khẳng định mỗi hội viên của Liên chi hội nhà báo Báo QĐND là một nhà báo - chiến sĩ, đồng chí Phó tổng biên tập cho rằng, mỗi hội viên cần hai lần xung kích, đoàn kết phấn đấu, xây dựng Báo QĐND phát triển toàn diện vững mạnh.

leftcenterrightdel
Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội phát biểu tại đại hội.

Theo Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội, các ý kiến đóng góp, tham luận của các đại biểu tại đại hội đã làm rõ hơn những kết quả hoạt động của Liên chi hội nhà báo Báo QĐND trong nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời đóng góp nhiều sáng kiến hay cho hoạt động của Liên chi hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 để phát triển Báo QĐND trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội.
leftcenterrightdel
Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí trong Ban biên tập chụp ảnh cùng Ban chấp hành; Ban kiểm tra Liên chi hội nhà báo Báo QĐND nhiệm kỳ 2020-2025; đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11.
leftcenterrightdel
Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập tặng hoa chúc mừng đại diện Ban chấp hành Liên chi hội nhà báo Báo QĐND nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Liên chi hội nhà báo Báo QĐND nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU - THU HÀ