leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, lớp tập huấn được các giảng viên của Bộ Tài chính giới thiệu giao diện và các chức năng chung chương trình kế toán dự toán - Bộ Quốc phòng; hướng dẫn các chức năng hệ thống như: Thay đổi mật khẩu, tạo năm làm việc mới, khai báo biển hệ thống…; hướng dẫn khai báo các danh mục: Hệ thống mục lục ngân sách, danh mục nguồn kinh phí, danh mục đối tượng tập hợp, đối tượng pháp nhân, danh mục đơn vị nội bộ, các khoản chi phí, công trình xây dựng cơ bản, danh mục nghiệp vụ, chứng từ ghi sổ, tài khoản; thao tác các nghiệp vụ kế toán đầu năm; hướng dẫn nhập chứng từ kế toán và các nghiệp vụ phát sinh trong năm; in các chứng từ kế toán, lập chứng từ ghi sổ; các nghiệp vụ kế toán cuối năm; xem đối chiếu báo cáo; hướng dẫn chức năng cập nhật phần mềm; một số bút toán cơ bản với đơn vị cấp 3, 4. Ban tổ chức cũng dành thời gian để lớp học làm bài tập thực hành và giải đáp các thắc mắc của học viên.

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên sử dụng thành thạo phần mềm kế toán dự toán, áp dụng trong Bộ Quốc phòng từ năm 2019, đáp ứng yêu cầu chế độ kế toán mới ban hành.

Tin, ảnh: THANH DUNG