Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Cục Tài chính luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật Thi đua-Khen thưởng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Tài chính, cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng cả về bề rộng và chiều sâu, như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Cục Tài chính tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Đơn vị quản lý tài chính tốt”... tạo động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên và chiến sĩ khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu (bên trái) tặng hoa của Bộ Tổng Tham mưu chúc mừng Đại hội.
leftcenterrightdel
 

Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tài chính phát biểu tại đại hội. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội. 

Nổi bật là, Cục Tài chính đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: Tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các nghị quyết, quy chế lãnh đạo, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính quân sự về lĩnh vực tài chính Quân đội, tài sản công trong Bộ Quốc phòng; lập kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và dự toán ngân sách năm. Phân bổ giao ngân sách, cấp phát thanh quyết toán, kinh phí cho các ngành, các đơn vị. Tổ chức xét duyệt quyết toán ngân sách các ngành, các đơn vị. Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng trao thưởng tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 

 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Tài chính trao thưởng tặng các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2024 

Cùng với đó là, tập trung xây dựng và triển khai, hoàn thiện thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo. Tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các bệnh viện trong Quân đội; ban hành các chính sách, chế độ ưu đãi, thu hút với các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu đề xuất các chế độ với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng. Xây dựng mới và triển khai thực hiện đồng bộ chế độ kế toán và hệ thống phần mềm kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp trong Quân đội...

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tài chính cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thi đua với mục tiêu tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng thực hiện nhiệm vụ và xây dựng chính quy, kỷ luật. Khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.