6 tháng đầu năm 2020, Cục Quân khí đã thực hiện bảo đảm trang bị theo đúng các quyết định của Bộ Tổng Tham mưu, trong đó tập trung bảo đảm trang bị phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới, ra quân huấn luyện; tổ chức xử lý đạn dược cấp 5, ngoài trang bị bảo đảm an toàn. Cục đã đề xuất, báo cáo cấp trên ban hành danh mục trang bị quân khí; hướng dẫn sử dụng đạn dược trong huấn luyện và công tác sửa chữa đạn, thực hiện bảo quản thường xuyên 100% súng pháo khí tài đạn dược cất chứa ở kho các cấp; chỉ đạo, đôn đốc toàn ngành tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các chỉ tiêu về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định súng pháo khí tài đạn dược cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cục đã chỉ đạo, đôn đốc các nhà máy, nhà xưởng tập trung sản xuất vật tư kỹ thuật, tiếp nhận nguồn và sửa chữa các sản phẩm; tổ chức chỉ đạo công tác huấn luyện kỹ thuật quân khí, thi nâng bậc kỹ thuật quân khí toàn ngành, huấn luyện công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, cất giữ, vận chuyển vũ khí và sử dụng vũ khí, đạn dược... Cục đã hoàn thành đại hội Đảng các cấp trong cục đạt kết quả tốt; hoàn thành việc giải thể, sáp nhập tổ chức đảng, đảng viên khối cơ quan.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cục Quân khí xác định sẽ tập trung thực hiện nghiêm các quyết định của trên về đảm bảo trang bị và bảo đảm an toàn; chỉ đạo các đơn vị bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ súng pháo khí tài đạn dược cho các nhiệm vụ; duy trì vững chắc, đồng bộ súng pháo khí tài đạn dược cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật; triển khai toàn diện công tác bảo đảm kỹ thuật quân khí; chỉ đạo, đôn đốc toàn ngành nâng cao chất lượng sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật và hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật quân khí.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN