leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn. 

Trong ngày 26 và 27-4, các học viên sẽ được tập huấn các nội dung về bảo đảm an toàn trong nâng cấp, bắn đạn tên lửa các loại; công tác quản lý vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu; công tác kiểm tra kỹ thuật, kiểm định, thử tỷ lệ nổ cháy, phân cấp chất lượng đạn dược; công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ kho vũ khí đạn, hầm đạn...

Đợt tập huấn nhằm thống nhất một số nội dung về đăng ký sổ sách, mẫu biểu, chế độ báo cáo, xây dựng ngành; công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược; công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí đạn, làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật quân khí ở các đơn vị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH