Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong cục đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của các cấp ủy đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, có nhiều mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Tham gia bảo đảm trang bị; thực hiện các dự án cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); bảo đảm kỹ thuật tăng thiết giáp, tên lửa, khí tài đặc chủng (TTG, TL-KTĐC) cho các đơn vị toàn quân. Đến hết tháng 6-2020, Cục Kỹ thuật Binh chủng đã hoàn thành trên 50% kế hoạch, có nội dung hoàn thành 60% kế hoạch năm. Công tác xây dựng chính quy, huấn luyện quân sự, SSCĐ, hậu cần được quan tâm và tổ chức thực hiện chặt chẽ; công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện; tình hình nội bộ cơ quan, đơn vị trong toàn cục ổn định, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên xác định tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đỗ Đình Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2020, Cục Kỹ thuật Binh chủng xác định sẽ chỉ đạo các đơn vị TTG và các chuyên ngành kỹ thuật mới của cục, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, biên giới, hải đảo luôn bảo đảm VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ với hệ số bảo đảm, kỹ thuật = 1. Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án trọng điểm về TTG; chỉ đạo các chuyên ngành mới của cục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật năm 2021 cho VKTBKT theo chuyên ngành toàn quân; chỉ đạo các đơn vị toàn quân có VKTBKT theo chuyên ngành triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật năm 2021. Phấn đấu duy trì và bảo đảm hệ số kỹ thuật của các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ có hệ số Kt=1, các đơn vị khác Kt= 0,8. Các nhà máy, xưởng hoàn thành kế hoạch sửa chữa, sản xuất VKTBKT, vật tư kỹ thuật đạt 100% kế hoạch năm; bảo đảm đủ nguồn sửa chữa, tổ chức nghiệm thu sản phẩm, thanh quyết toán kịp thời cho các nhà máy, xí nghiệp. Hoàn thành sửa chữa đồng bộ, tổ chức nghiệm thu xe công trình, xe chuyên dụng theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức cải tạo, nâng cấp, xây dựng chính quy kho kỹ thuật; kiểm tra, rút kinh nghiệm các đơn vị xây dựng điểm công tác kỹ thuật năm thứ 2.

Tại hội nghị, chỉ huy Cục Kỹ thuật Binh chủng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 4 tập thể, 2 cá nhân và tặng Bằng khen của Chính ủy TCKT tặng 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018-2019 và các đợt thi đua cao điểm do TCKT phát động.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN