leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 8 ngày, các học viên sẽ nghiên cứu các nội dung: Nhu cầu nhiệt lượng và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể con người; giá trị dinh dưỡng và cách bảo quản lương thực thực phẩm; tầm quan trọng của ăn uống và trách nhiệm nhân viên nấu ăn; tổ chức nhà ăn nhà bếp trong quân đội; chức trách nhiệm vụ của nhân viên nấu ăn, nội quy nhà ăn nhà bếp; tiêu chuẩn chế đội quân nhu, quản lý sử dụng trang thiết bị dụng cụ cấp dưỡng, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn lương thực thực phẩm trong ăn uống; tiêu chuẩn đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; tổ chức bảo đảm ăn uống trong hành, trú quân dã ngoại và trong chiến đấu; quy trình vận hành sử dụng, cách khắc phục sự cố thông thường bếp lò hơi cơ khí; hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong sử dụng hệ thống bếp dầu, bếp điện K18; kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng cầm cấp 1; phương pháp chung làm món ăn...

Theo kế hoạch lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12 đến 19-6-2020.

Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN