leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội.

5 năm qua công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Công ty tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào hành động cách mạng tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt so với kế hoạch; đời sống, thu nhập của người lao động được đảm bảo; tư tưởng người lao động ổn định, đơn vị an toàn mọi mặt. Từ phong trào thi đua, giai đoạn 2019-2024, toàn Công ty đã có 31 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng trong sản xuất tiết kiệm cho Công ty với số tiền hàng tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu trao Giấy khen của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần tặng các cá nhân đạt thành tích tốt trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

 

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo, chỉ huy Công ty Cổ phần 26 trao Giấy khen tặng các tập thể đạt thành tích tốt trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

 

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần và các đại biểu tham quan sản phẩm tại khu trưng bày của Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích Công ty Cổ phần 26 đạt được trong 5 năm qua; đồng thời yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy Công ty tiếp tục tăng cường giáo dục để mọi cán bộ, nhân viên, người lao động nhận rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; từ đó, động viên mọi người tự giác tham gia và thực hiện. Kết hợp chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, từng giai đoạn, từng thời điểm để lựa chọn các nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung đổi mới công nghệ để ứng phó với thiếu hụt lao động, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Luôn nghiên cứu tìm ra những biện pháp hay, những cách làm mới, động viên từng tập thể và mỗi cá nhân hăng hái thi đua; chú trọng trong việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức thi đua; chú trọng xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Dịp này, Công ty Cổ phần 26 khen thưởng 10 tập thể và 87 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: THĂNG BẢY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.