Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT; các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Trung tướng Đỗ Căn, Trung tướng Lê Hiền Vân; lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra QUTƯ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong TCCT...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Năm 2018, Cơ quan TCCT đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của TCCT, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng nội bộ Cơ quan TCCT, nhiều mặt có chuyển biến tiến bộ hơn so với năm 2017. Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Cơ quan TCCT được triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả; diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân trong tổng cục nỗ lực phấn đấu, nêu cao ý chí quyết tâm, giữ vững đoàn kết, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Cường trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương Cơ quan TCCT trong năm 2018 đã quán triệt sâu sắc, bám sát sự chỉ đạo của trên, chủ động phối hợp, hiệp đồng; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; nâng cao chất lượng hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân và Cơ quan TCCT ổn định; cán bộ, chiến sĩ có tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị.

Phong trào TĐQT của Cơ quan TCCT có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Chất lượng thực hiện các nền nếp trong Cơ quan TCCT có chuyển biến tiến bộ; chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đạt kết quả tốt, chấp hành đúng nguyên tắc, quy định. Tình hình Cơ quan TCCT ổn định, nội bộ đoàn kết, kết quả công tác chuyển biến tốt, tổng cục tiếp tục có sự phát triển.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng chứng nhận Đơn vị Quyết thắng tặng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Hiền Vân trao giấy khen của Tổng cục Chính trị tặng các Đảng bộ cơ sở có thành tích tiêu biểu.

Phân tích rõ đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của Cơ quan TCCT, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu: Năm 2019, Cơ quan TCCT tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn CTĐ, CTCT toàn quân. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTƯ; đẩy mạnh thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, hoạt động báo chí định hướng tư tưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với các đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019; chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội TĐQT cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2014-2019.

Cơ quan TCCT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch của QUTƯ, Chương trình hành động của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của QUTƯ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019. Kịp thời tham mưu kiện toàn cấp uỷ, tổ chức đảng phù hợp với Đề án điều chỉnh Quân đội và cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đối với toàn quân; hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

Các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong tổng cục quán triệt sâu sắc tinh thần Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp QUTƯ ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019 và Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018, qua đó nêu cao tính chủ động, sáng tạo, phối hợp hiệp đồng, tự tin trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá, phấn đấu xây dựng Cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức tốt phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống TCCT và Cơ quan TCCT.

Ngay sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tổng cục chủ động xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019; làm tốt công tác tiếp nhận chiến sĩ mới, chuẩn bị ra quân huấn luyện; lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, quan tâm tri ân các đối tượng người có công, cán bộ, chiến sĩ cơ quan tổng cục có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham mưu, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và 89 năm Ngày thành lập Đảng (3-2).

Tại hội nghị, Thủ trưởng TCCT, Đảng ủy Cơ quan TCCT đã phát động phong trào TĐQT trong Cơ quan TCCT năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Lãnh đạo TCCT đã trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng 6 tập thể; trao cờ thi đua của TCCT tặng 11 tập thể; trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” tặng 70 tập thể; trao danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” tặng 98 tập thể; trao danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” tặng 2 tập thể; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tặng 85 cá nhân; trao danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến tặng 211 cá nhân. Đảng ủy Cơ quan TCCT trao giấy khen tặng 6 đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018; trao giấy khen 7 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng thuộc các cơ quan, đơn vị của TCCT.

Tin, ảnh: MÈ THẮNG - PHÚ SƠN