Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh nhấn mạnh, những năm qua, công tác xây dựng Cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện và xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực cả về diện rộng và chiều sâu, chất lượng ngày càng cao trong điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm còn gặp nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng TCCT và Đảng ủy Cơ quan, Cơ quan TCCT đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các mặt hoạt động đều giữ vững và có bước phát triển, trong đó có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh phát biểu khai mạc tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024. 

Nổi bật là, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ của Cơ quan TCCT và của từng cơ quan, đơn vị; có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát cơ sở, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, đúng chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tính tích cực của quần chúng; hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, cập nhật những kiến thức nghiệp vụ mới, Cơ quan TCCT tổ chức tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp nắm vững một số nội dung, nguyên tắc, biện pháp, quy trình tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Cơ quan TCCT.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Trọng tâm là thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng, công tác giáo dục chính trị trong Quân đội; thực hiện chế độ sinh hoạt, chế độ ra nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của cấp ủy, tổ chức đảng; quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên; một số nội dung mới về nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ; một số nội dung trọng tâm về nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật và nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chính sách thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ Quân đội, chính sách hậu phương Quân đội; một số nội dung mới trong đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên; thu, chi, quản lý tài chính tại công đoàn cơ sở và một số nội dung công tác kế hoạch tổng hợp công tác Đảng, công tác chính trị trong Cơ quan TCCT.

Trên cơ sở đó thống nhất về nhận thức và phương pháp tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của TCCT trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Sau hội nghị, các cấp ủy, chi bộ và chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong cơ quan, đơn vị mình nền nếp, chất lượng, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ và xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: KHÁNH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.