Thực hiện Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong tháng 9 và tháng 10-2021, Tổng cục Hậu cần tổ chức đợt phúc tra kết quả thực hiện Phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” nhằm đánh giá thực chất công tác triển khai PTTĐ tại các đơn vị; kịp thời động viên, khen thưởng những đơn vị điển hình, tiêu biểu; đồng thời, đề ra biện pháp chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì, đẩy mạnh PTTĐ phát triển vững chắc, xây dựng ngành quân nhu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Nội dung phúc tra thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác quân nhu, gồm 5 nội dung, 60 tiêu chí chấm điểm, trong đó tập trung vào: Công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và triển khai thực hiện; quân nhu sẵn sàng chiến đấu; quân nhu thường xuyên; quản lý quân nhu; huấn luyện, xây dựng chính quy ngành...

Hiện Tổng cục Hậu cần đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức; Cục Quân nhu (cơ quan thường trực) đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị; đang tiếp tục chủ trì soạn thảo, ban hành quy chế, lịch phúc tra, thang điểm, đáp án, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thống nhất nội dung, phương pháp đánh giá, chấm điểm.

VĂN CHIỂN