Sau khi nghe báo cáo kết quả chuẩn bị và sơ bộ dự thảo đề cương kịch bản, tình huống giả định diễn tập và khảo sát thực tế địa điểm dự kiến tổ chức diễn tập, đoàn công tác đánh giá Quân khu 3 và tỉnh Quảng Ninh đã làm tốt công tác chuẩn bị, chọn các địa điểm diễn tập phù hợp với kịch bản, thuận lợi cho diễn tập vận hành cơ chế, thực binh, khu vực bố trí bệnh viện dã chiến...

Đoàn công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện kịch bản để các lực lượng tham gia có thời gian chuẩn bị, bảo đảm diễn tập đúng kế hoạch, có chất lượng.

PHẠM HÀ