Cách đây tròn 30 năm, để triển khai thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa IX về chuyển giao thi hành án dân sự từ tòa án các cấp sang cơ quan Chính phủ, ngày 15-6-1993 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng (nay là Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng).

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: KIM NGỌC 

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội theo quy định của pháp luật, từ tháng 6-1993 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thành lập cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự trong Quân đội. Ba mươi năm qua, Ngành Thi hành án Quân đội đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất giúp Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội; nắm chắc tình hình công tác thi hành án trong toàn quân, tham mưu giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo giải quyết, thi hành các vụ việc thi hành án tồn đọng hoặc có nhiều khó khăn, phức tạp, có số tiền, tài sản phải thi hành lớn; các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự trong Quân đội luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: KIM NGỌC  

Đặc biệt thời gian qua, Cục Thi hành án thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, kịp thời phát hiện và chỉ đạo cơ quan thi hành án giải quyết những vướng mắc, khó khăn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; đảm bảo 100% bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực được ra quyết định và tổ chức thi hành bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; cơ bản đã giải quyết dứt điểm được số án tồn đọng và mới thụ lý; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, các tổ chức và cá nhân; góp phần giữ gìn kỷ cương phép nước, kỷ luật Quân đội.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Thi hành án (Bộ Quốc phòng) đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương thành tích nổi bật của Ngành Thi hành án Quân đội thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thi hành án trong tiến trình cải cách tư pháp, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Ngành Thi hành án Quân đội cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết cần tích cực tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác thi hành án; thường xuyên tham mưu đề xuất giúp Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội đạt chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thi hành án; đảm bảo 100% bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực được tổ chức thi hành kịp thời, đúng pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của Quân đội và các tổ chức, cá nhân.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cục Thi hành án, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự trong Quân đội. Ảnh: KIM NGỌC  

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động thi hành án trong Quân đội. Chủ động xây dựng, báo cáo Bộ Quốc phòng nhu cầu bảo đảm vật chất cho Ngành Thi hành án để thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, triển khai đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc cho các cơ quan thi hành án. Nghiên cứu đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên Ngành Thi hành án theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

Chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự Quân đội trong tình hình mới. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; làm tốt công tác hậu phương và chính sách hậu phương Quân đội; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, luôn nhận hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao..

DUY ĐÔNG