leftcenterrightdel
Chiến sĩ BĐBP Đồng Tháp nghiên cứu học tập các điều luật từ mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”.  Ảnh: Báo Biên phòng 

Để nâng cao toàn diện chất lượng nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới về nội dung, phương pháp, chương trình, giáo trình. Tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập lý luận chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giữa giáo dục và tự giáo dục; giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục thông qua thực tiễn và giáo dục bằng nêu gương tốt.
Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt nhiều diễn đàn, tọa đàm, các cuộc thi để tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng; phát huy hiệu quả công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu biên soạn hệ thống tài liệu huấn luyện, Từ điển Bách khoa Biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục-đào tạo, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về nội dung, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lý luận trong BĐBP.

ĐÔNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.