Hội thảo được Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tổ chức sáng 3-5 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818/ 5-5-2018). Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện KTQS chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện KTQS; các tướng lĩnh, nhà khoa học đến từ các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khẳng định: Tư tưởng và sự nghiệp của C.Mác đã vượt qua mọi thử thách của thời gian. Tên tuổi của C.Mác gắn liền với học thuyết cách mạng đã làm thay đổi đời sống hiện thực của loài người. Cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của C.Mác thể hiện nổi bật sự kết tinh của phẩm chất bác học thiên tài, nhà tư tưởng, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết khoa học và cách mạng, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là ngọn đuốc soi đường, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, đời sống chính trị- xã hội quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường, song chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn luôn có sức cuốn hút, ảnh hưởng lớn và còn nguyên giá trị, tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, văn minh.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự- Bộ Quốc phòng, phát biểu tham luận tại hội thảo.

70 bài viết tham gia Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới” đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học đối với việc nghiên cứu, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chủ yếu, gồm: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới; Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin.

Hội thảo được Học viện KTQS tổ chức nhằm tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những cống hiến về lý luận, giá trị nhân văn, nhân đạo cao cả trong sự nghiệp, tư tưởng của C.Mác đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam;  đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giáo viên, học viên trong Học viện, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ