Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, thời gian, kết quả có 100% khoa, mục đạt khá, giỏi, an toàn; cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt kỷ luật; tổ chức xây dựng 225 điểm cách ly và tổ chức cách ly cho hơn 31.000 người trở về từ các vùng dịch. Các đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 8.000 lượt người; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,43% dân số. 6 tháng cuối năm 2020, Quân khu 7 tập trung nâng cao huấn luyện, SSCĐ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025... (PHÚC NGUYỄN)

*  Từ đầu năm 2020 đến nay, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (KHCNQS)-Bộ Quốc phòng đã chủ động triển khai toàn diện nội dung công tác; thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất, thẩm định, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN quan trọng. Toàn viện đang triển khai 121 đề tài, nhiệm vụ các cấp; tổ chức đánh giá, nghiệm thu 19 đề tài nhiệm vụ; xét duyệt 18 thuyết minh đề tài, nhiệm vụ… Sản phẩm của các đề tài nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ kịp thời công tác bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện, diễn tập và SSCĐ, được các đơn vị sử dụng đánh giá cao. (BÙI HÀ)

* Sáng 4-7, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. 6 tháng qua, Cục Quân khí đã thực hiện bảo đảm trang bị theo đúng các quyết định, trong đó tập trung bảo đảm trang bị phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới, ra quân huấn luyện; tổ chức xử lý đạn dược cấp 5. Ngoài trang bị bảo đảm an toàn, cục đã đề xuất, báo cáo cấp trên ban hành danh mục trang bị quân khí nhóm 1; hướng dẫn sử dụng đạn dược cấp 3 trong huấn luyện và công tác sửa chữa đạn, quy hoạch cất giữ đạn riêng phần. Thực hiện bảo quản thường xuyên 100% súng, pháo, khí tài, đạn dược cất chứa ở kho các cấp; chỉ đạo, đôn đốc toàn ngành tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định súng, pháo, khí tài, đạn dược cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. (VĂN CHIỂN)

* Binh chủng Đặc công (BCĐC) từ đầu năm 2020 đến nay đã duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị chiến trường trên các địa bàn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và luyện tập theo các nhiệm vụ, phương án. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng nguyên tắc, phương châm, phương pháp, chặt chẽ, kết quả đạt giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Thời gian còn lại của năm, BCĐC chú trọng rà soát, đẩy nhanh tiến độ các mặt công tác. Chú trọng thực hiện tổ chức lực lượng, phương tiện trực SSCĐ theo các phương án. Triển khai huấn luyện sát nhiệm vụ của binh chủng. Tăng cường giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (NGUYỄN VĂN TÀI)

* Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP; tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp; thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, diễn tập và tiến hành tiếp nhận, cách ly y tế công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về Việt Nam… 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi xác định tập trung xây dựng, củng cố thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; quan tâm đầu tư kinh phí cho nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ… (THÀNH DUY)