Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện bảo đảm thực chất, kiểm tra, đánh giá đúng thực chất. Trong huấn luyện, các đơn vị bảo đảm tốt thao trường, bãi tập, vật chất, giáo án, bài giảng. Các phân đội duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ huấn luyện, chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không để bỏ lọt, sót mục tiêu, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, bảo vệ vững chắc bầu trời phương Nam của Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra luyện tập sẵn sàng chiến đấu tại các phân đội. 

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe chỉ huy đơn vị, báo cáo, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương, đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua. Mặc dù đơn vị đóng quân phân tán, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đoàn kết tốt với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cũng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường rèn luyện thực tiễn xử trí các tình huống, phương án, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thuần thục kỹ, chiến thuật. Phát huy vai trò nêu gương, cán bộ cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống.

Tin, ảnh: ĐINH HOÀNG