Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đầu mối đơn vị thuộc Đoàn 969, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị nhằm cụ thể hóa chủ trương, giải pháp và phương hướng xây dựng Quân đội đến năm 2025 và mục tiêu đến năm 2030 đặc biệt là mục tiêu quyết liệt tổ chức điều chỉnh lực lượng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với Quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 thông qua 6 chuyên đề chính, gồm: Nghị quyết số 1652 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1658 về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661 về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

“Các Nghị quyết trên được Quân ủy Trung ương ban hành là những vấn đề cốt lõi, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào cuộc sống; nội dung trọng tâm của các Nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các Nghị quyết lần này có nhiều điểm mới, thực sự là bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội”, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng nhấn mạnh.

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng yêu cầu các đồng chí báo cáo viên cần tập trung giới thiệu những điểm mới, những nội dung cốt lõi, trọng tâm của nghị quyết nêu trên, làm cơ sở cho học tập, quán triệt và triển khai thực hiện; các đồng chí dự hội nghị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng nghị quyết. Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương cho các đối tượng thuộc quyền tại cơ quan, đơn vị. chủ động xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương phù hợp điều kiện thực tiễn và gắn sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để tạo ra khí thế, niềm tin, động lực mới, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Báo cáo viên trình bày nội dung Nghị quyết tại hội nghị. 

Chia sẻ tại hội nghị, Đại úy Đỗ Đăng Hào, đại biểu Đoàn 195, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Hội nghị là cơ hội rất tốt để tôi và nhiều đồng chí khác được tiếp cận và học tập các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Điều quan trọng tiếp theo chính là làm sao hiện thực hóa các Nghị quyết vào các mặt công tác, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị”.

Tin, ảnh: THANH BÌNH