Thời gian qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo Vụ Pháp chế và cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất hoàn thiện tổ chức, biên chế ngành pháp chế Quân đội và bảo đảm các điều kiện để đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ; phân công một đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo ngành pháp chế Quân đội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu của Quốc hội khóa XV, Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội và cơ quan liên quan, giúp Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự, dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tính đến đầu tháng 12, Bộ Quốc phòng đã dự thảo và xây dựng 95 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Dự thảo 3 nghị định để Chính phủ ban hành và xây dựng 92 thông tư; tổ chức nghiên cứu, góp ý trên 1.200 văn bản xin ý kiến của các bộ, ngành đối với các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn toàn quân tổ chức học tập 5 chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm năm 2023; tổ chức phổ biến, quán triệt thường xuyên 64 luật và nghị quyết của Quốc hội, 52 nghị định, 82 thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương và đồng chí Trần Tiến Dũng đồng chủ trì buổi làm việc.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. 

Sau khi nghe Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả công tác pháp chế, xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng và các ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác pháp chế; tích cực triển khai công tác lập đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đạt kết quả tốt.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách lập đề nghị xây dựng các dự án luật. Bởi vậy, các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Quốc phòng xây dựng ngày càng bảo đảm tốt về chất lượng nội dung, kỹ thuật lập pháp; được khẳng định thông qua hoạt động nhận xét, đánh giá, đồng thuận của các cơ quan thẩm định, thẩm tra, thông qua các dự án luật, pháp lệnh và quá trình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật...

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.