Theo đó, Tiểu ban diễu binh, diễu hành gồm 67 đồng chí do đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (phụ trách huấn luyện) làm Trưởng ban. Cơ quan giúp việc của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, gồm: Tham mưu huấn luyện; tham mưu tác chiến; chính trị; bảo đảm an ninh, an toàn; bảo đảm hậu cần; bảo đảm kỹ thuật; bảo đảm tài chính; thường trực Tiểu ban diễu binh, diễu hành. Đối với ban tổ chức của các đơn vị có lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành (giao cho các đơn vị ra quyết định thành lập), mỗi đầu mối đơn vị 10 đồng chí.

leftcenterrightdel
Kiểm tra mẫu khối đi và khối đứng. Ảnh:qdnd.vn 

Về tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia lễ kỷ niệm, gồm: Lực lượng pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng trên sân; lực lượng phục vụ, bảo đảm. Chỉ thị cũng nêu rõ việc tổ chức huấn luyện diễu binh, diễu hành; bảo đảm chọn người; bảo đảm quân trang; quân y; bảo đảm vũ khí, trang bị; bảo đảm chế độ; an ninh, an toàn...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu đã xác định. Ban tổ chức Bộ Quốc phòng; Tiểu ban diễu binh, diễu hành kiểm tra công tác chuẩn bị và huấn luyện diễu binh của các đơn vị trong tháng 2 và tháng 3-2024. Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu)-Cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể.

SƠN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.