Tham dự hội nghị có đại biểu một số cơ quan, đơn vị được Đoàn kiểm tra số 01, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiến hành làm việc, kiểm tra; các cơ quan chức năng được giao chủ trì, phối hợp, liên quan thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì hội nghị.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 01, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đánh giá: Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt, thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được tăng cường; làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Qua đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã có chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương các cơ quan của Bộ Quốc phòng có liên quan đã khẩn trương, tích cực trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 01. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát để bảo đảm thực hiện đầy đủ, toàn diện các kiến nghị, các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất để kịp thời giải quyết.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH