Tham gia đoàn công tác có đại biểu chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng: Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Tòa án Quân sự Trung ương; Cục Điều tra hình sự; Cục Thi hành án; Cục Tài chính; Cục Kinh tế… Dự đón, làm việc với đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2...

Qua báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy, năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế của Quân khu 2 đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu; chủ động tham mưu giải quyết các vụ án, vụ việc, đạt được nhiều kết quả tích cực về cải cách tư pháp, tham gia xây dựng thể chế, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật... Theo đó, các cơ quan đã tham gia xây dựng 55 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng; kiểm tra rà soát 2.790 văn bản nội bộ do quân khu ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn nội dung với các văn bản của cấp trên.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: KIM NGOC 

Các cơ quan tư pháp cũng luôn chủ động, tham mưu, giải quyết các vụ án, vụ việc, thực hiện khởi tố, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện chống oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời tích cực nghiên cứu đề xuất các biện pháp chỉ đạo đơn vị phòng, chống vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, báo cáo với đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Ảnh: DUY ĐÔNG

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; không gây phiền hà cho công dân và không có vụ việc tập trung đông người phức tạp. Cùng với chú trọng việc kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, quân khu cũng chú trọng việc triển khai thực hiện các chuyên đề giáo dục pháp luật theo đúng kế hoạch, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với đối tượng. Tập trung nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật; kết hợp tổ chức xem các phim khoa giáo truyền thống LLVT quân khu, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra công tác quản lý, sử dụng đất Quốc phòng cũng được cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, đúng quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại biểu thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 2. Ảnh: DUY ĐÔNG 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả đạt được của Quân khu 2 trong thời gian qua; chỉ ra những điểm hạn chế tồn tại cần khắc phục; đồng thời yêu cầu trong thời gian tiếp theo Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể thực hiện tốt một số nội dung. Trước hết phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác tư pháp. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xác định mục tiêu, phương hướng nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kết hợp với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm sát thực tiễn cho từng đơn vị, theo từng đối tượng với hình thức phong phú, đa dạng. Duy trì có nền nếp công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định; xử lý dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, không để vượt cấp kéo dài và tạo điểm nóng.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 2, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng. Ảnh: DUY ĐÔNG

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 cần có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, bảo đảm giải quyết các vụ việc, vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế sót, lọt tội phạm và không để xảy ra oan sai; giải quyết kịp thời các vụ việc theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, nhất là các vụ nghiêm trọng phức tạp.

“Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của Quân khu 2 phải nắm chắc tình hình nhiệm vụ, địa bàn; chủ động tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong nội bộ và cơ quan chức năng của địa phương trên địa bàn để ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm tội phạm...” - Thượng tướng Võ Minh Lương, nhấn mạnh.

DUY ĐÔNG