Tham dự chương trình làm việc có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2; Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Báo cáo tại buổi kiểm tra của Quân đoàn 2 cho thấy, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, chủ động trong công tác chấp hành pháp luật, kỷ luật; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn thường xuyên nắm chắc công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nắm chắc tình hình đơn vị, quản lý và dự báo tốt tình hình vụ việc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đoàn thực hiện tốt công tác chấp hành pháp luật, kỷ luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn đóng quân an toàn.

Trong thời gian qua, quân đoàn đã tiến hành 5 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chấp hành kỷ luật. Quân đoàn đã tổ chức 280 lượt tiếp công dân chu đáo, giải quyết, trả lời đúng quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo 1389 quân đoàn đã tham mưu với Bộ tư lệnh quân đoàn ban hành các văn bản về công tác phòng chống tội phạm; tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho bộ đội. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, quân đoàn không có vi phạm, tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại...

Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện tốt kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của Quân đoàn 2, đồng thời nhấn mạnh: Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389 và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Các cơ quan chức năng của quân đoàn đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy, thủ trưởng bộ tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng thể chế, quy chế phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng của quân đoàn đã đi vào nền nếp, thực hiện theo quy định pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Quốc phòng.

Trên cơ sở đó, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Quân đoàn 2 tiếp tục khắc phục những khó khăn, tồn tại, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế; chú trọng một số biện pháp như: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; động viên cán bộ các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế thực hiện tốt nhiệm vụ. Đơn vị tiếp tục duy trì có chất lượng hiệu quả công tác 1389; nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình tội phạm, vi phạm...

Về một số kiến nghị của đơn vị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao các cơ quan chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định, trả lời đơn vị.

Tin, ảnh: DUY VĂN