Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Trung tướng Vũ Hải Sản, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị 

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí cao với quyết nghị của Thường vụ QUTƯ về giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV đối với Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Thượng tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của QUTƯ, BQP, các đại biểu dự hội nghị và cho rằng đây là vinh dự lớn nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề bởi trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Quốc hội rất quan trọng, điều đó đòi hỏi người ĐBQH phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm trong công tác, sâu sát, gần dân, hiểu dân, vì dân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của người đại biểu nhân dân.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị 

Thượng tướng Phan Văn Giang xin hứa, sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghiên cứu tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quốc hội ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật lãnh đạo đất nước nói chung, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng, hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: Thượng tướng Phan Văn Giang có lai lịch chính trị trong sạch, rõ ràng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua thực tiễn chiến đấu; được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Phan Văn Giang luôn đứng vững trên lập trường tư tưởng giai cấp công nhân, kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, Quân đội nhưng đồng chí không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, sống giản dị, khiêm tốn, trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Cùng với độ văn hóa, học vấn cao, chuyên môn quân sự, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, sức khỏe tốt, Thượng tướng Phan Văn Giang có bề dày kinh nghiệm công tác và uy tín trong lãnh đạo, chỉ huy; là người luôn liên hệ chặt chẽ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, tin yêu, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân trong Quốc hội.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Cũng như Thượng tướng Phan Văn Giang, lai lịch chính trị của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trong sạch, rõ ràng, được đào tạo cơ bản, công tác, trưởng thành qua thực tiễn chiến đấu; được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Tân Cương luôn xây dựng lập trường tư tưởng kiên dịnh, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tiêu biểu của người cán bộ, đảng viên; trình độ văn hóa, chuyên môn quân sự, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, sức khỏe tốt, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Tại hội nghị, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham gia tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT-TRỌNG HẢI