Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại biểu cơ quan chức năng BQP.

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu, trong 3 năm (2018-2020), BQP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng và Học viện Quốc phòng, Học viện Lục quân, Học viện Chính trị xây dựng chương trình đào tạo đúng, đủ số lượng kiến thức theo quy định; chuẩn bị đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu; tổ chức đào tạo nghiêm túc, chặt chẽ. Kết quả, các học viện đã đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ CCLLCT cho 8.125 đồng chí. Cán bộ sau khi tốt nghiệp có trình độ, năng lực tư duy, kiến thức thực tiễn đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, được điều động đề bạt, bổ nhiệm đúng quy hoạch; nhiều đồng chí được giao đảm nhiệm chức vụ cao hơn, có uy tín và đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó khẳng định các học viện, nhà trường của BQP có đầy đủ điều kiện, năng lực tiếp tục đào tạo, hoàn chỉnh và xác nhận trình độ CCLLCT cho cán bộ Quân đội.

Các ý kiến phát biểu thống nhất đánh giá: Việc giao quyền đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ CCLLCT của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với BQP tiếp tục thể hiện sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn của Ban Bí thư đối với nhiệm vụ đào tạo và xác nhận trình độ CCLLCT, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các chức danh cán bộ chủ chốt của Quân đội trong tình hình mới.

Phương hướng trong thời gian tới, BQP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng BQP, các học viện tiếp tục hoàn chỉnh nội dung, chương trình đào tạo; kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; bổ sung giáo trình tài liệu. Đặc biệt, tăng cường phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu với Thủ trưởng BQP, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cho cán bộ đào tạo CCLLCT, bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ sau khi tốt nghiệp ra trường.

Hội nghị thống nhất đề nghị Ban Tổ chức Trung ương báo cáo, đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chính thức giao quyền đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ CCLLCT đối với các học viện của BQP, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu các cơ quan chức năng của BQP; các học viện tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, BQP; làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cử đi đào tạo, nhất là những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan BQP, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp giải quyết, khắc phục dứt điểm những khó khăn, bất cập, báo cáo Thủ trưởng BQP đề nghị Ban Tổ chức Trung ương giao cho 3 học viện của BQP tiếp tục đào tạo, hoàn chỉnh và xác nhận trình độ CCLLCT cho cán bộ Quân đội.

Đối với các học viện, cần nghiêm túc tiếp thu, rút ra bài học kinh nghiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp; đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nói chung, nhiệm vụ đào tạo, hoàn chỉnh và xác nhận trình độ CCLLCT cho cán bộ Quân đội nói riêng; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng nhấn mạnh, các học viện cần không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực; chú trọng công tác tổng kết và truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn. Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư, không ngừng hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng BQP đã tặng bằng khen đối với 9 tập thể, 22 cá nhân; Tổng Tham mưu trưởng tặng bằng khen đối với 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 3 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ CCLLCT (2018-2020).

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG